اسپویل از کمیک

 

در دو قسمت آخر فصل ششم ما شخصیت های جدیدی رو دیدیم که ممکنه جزو گروه پادشاهی (The Kingdom) باشند که رهبر آن ها حزقیل است.

وقتی مورگان قصد کمک کردن به کارول رو داشت ، دو مرد برای اینکار به مورگان پیوستند که مشخص نیست آدم های خوبی بودند یا نه؟ اما احتمالا جزو افراد حزقیل بودند.

The Kingdom گروهی شبیه گروه الکساندریا است که رهبری اونا رو پیرمردی به نام حزقیل بر عهده داره و او یه ببر وفادار داره به نام شیوا.

در مصاحبه ی تازه ی اسکات گیمپل ، از او سوال پرسیده شد که آیا ما این گروه رو در فصل هفتم می بینیم؟

“اون افراد شاید از گروه پادشاهی باشن و یا شاید نباشن.” اسکات گیمپل ادامه داد : “شاید گروه پادشاهی رو ببینیم یا نبینیم.اگه ما گروه پادشاهی رو ببینیم مطمئنا با یک دنیای جدید و بزرگ آشنا میشیم.آیا واقعا میتونیم یه ببر واقعی داشته باشیم؟ این واقعا یه سوالیه که منو با اسپویل ها رو به رو میکنه.” گیمپل اضافه کرد : “من میتونم قاطعانه بگم ، قراره افراد و چیزایی رو داشته باشیم که همه منتظرش هستن.اگر من فقط یه بیننده بودم : واقعا دوست داشتم اون ببر رو ببینم!”