چه کسی می داند که آیا نگان زودتر از قسمت پایانی ظاهر خواهد شد یا خیر، اما اسکات گیمل اشاره کرده است شاید، شاید زودتر بیاید:

 

c12m1h1h2w78xo6gooek98podytb6hxw 172089

 

 

“مقالاتی وجود دارند که دقیقا زمان ورود نگان را نشان می دهند، و این کمی ناامید کننده است، چون ممکنه که اونها کاملا درست نباشه. این نوعی از آماده سازیه. اما ممکنه نگان و قسمت بعدی ببینید. کاملا. خوب، تقریبا. خوب، قطعا. خوب،شاید. شاید نه. اما ممکنه.”