این ارسال دارای اسپویل از قسمت سوم فصل شش واکینگ دد می باشد.

گلن زنده است یا مرده؟ این سوالی است که بعد از پخش اپیزود سوم فصل ۶ سریال واکینگ دد در سراسر اینترنت مطرح شده و همه به دنبال پاسخ آن هستند. اما اسکات گیمل در مورد زمان مشخص شدن وضعیت گلن در سریال می گوید “در این نیم فصل مشخص می شود” این یعنی زمانی در ۵ اپیزود آینده، از حالا تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵ زمان پخش اپیزود هشتم، مشخص خواهد شد چه اتفاقی برای گلن افتاده است و او اگر از آن سقوط نجات پیدا کرده است، بعدش چه اتفاقی می افتد.

یعنی اگر قرار باشد خیلی زود اتفاق بیافتد می تواند همین هفته ی بعد باشد، اما طبق اطلاعاتی که موجود است اپیزود بعدی بر روی چگونگی نجات یافتن مورگان و رسیدنش به الکساندریا تمرکز کرده است. حتی ممکن است با توجه به خلاصه داستان منتشر شده، در اپیزود پنجم هم چیزی در مورد سرنوشت گلن نبینیم.