the walking dead daryl spinoff norman reedus 1239334

اسپین آف دریل و کارول که قرار است ساخته شود، منحصرا بر روی دریل و کارول متمرکز نخواهد شد و به اندازه ی فصول گذشته ی سریال اصلی تاریک و سنگین نخواهد بود.

اسکات گیمپل در این مورد توضیح داد :

“نمیتونم چیز زیادی در مورد این اسپین آف بگم، اما میگم که خیلی متفاوت از مردگان متحرکه و سبک متفاوتی داره. زیرش یه ماموریت متفاوت خروشان داره. اطراف کارول و دریل شخصیت هایی وجود خواهند داشت.”

آنجلا کانگ در ادامه ی صحبت های گیمپل گفت :

“لایه های زیادی از موضوعات توی این اسپین آف وجود داره، اما کمی سبک تر هستن. نه به روشی که حس بیهوده ای داشته باشه، اما من فکر میکنم همه ی ما به دنبال سرگرمی ​​در اون اسپین آف دنیا هستیم. این یه سریال جاده ایه و بنابراین فکر میکنم حس متفاوتی داشته باشه. قطعاً این چیزیه که من و نورمن و ملیسا و اسکات در موردش صحبت کردیم، چیزی که ما به تناوب خواهانش هستیم.”