با شروع فیلمبرداری فصل هفت هشدارهای فراوانی مبنی بر اینکه اسپویلر ها توسط پلیس دستگیر می شوند داده شد اما کنجکاوی طرفداران خیلی بیشتر از این بود که حتی با چنین تهدیدی پا پس بکشند و کار تا جایی پیش رفت که چند روز پیش چند نفر از طرفداران یا اسپویل گران دستگیر شدند اما این موضوع موجب نشده که علاقمندان این زمینه بترسند و همچنان به کار خود ادامه می دهند. اطلاعاتی که در ادامه می آید توسط اسپولینگ دد فنز منتشر شده است.

 

هفدهم می-اسپویلر ها معتقدند یک تعقیب و گریز با ماشین صورت گرفته است. دوییت و چند ناجی دیگر به دنبال یک ناجی فراری هستند. آنها صدای تیراندازی شنیده اند و معتقد هستند یک نفر تیر می خورد. و احتمالا آن کس ناجی سرکش است. همچنین جلیقه ی دریل رویت شده است. با اینحال به نظر نمی رسد دریل کسی باشد که آن را پوشیده است. این شایعه شده که دوییت در واقع کسی است که جلیقه را پوشیده است. امیدواریم که در آینده عکس هایی از این صحنه به دست بیاوریم تا شما ببینید.

 

هجدهم می-فیلمبرداری در اطراف جاده ی قدیمی گیریفین همپتون است. تصور می شود که ادامه فیلمبرداری صحنه ی تعقیب و گریز است.

 

نوزدهم می-فیلمبرداری در بزرگراه ۲۰ همپون است و باز هم ادامه ی صحنه ی تعقیب و گریز.

 

بیستم می-بازگشت به استدیو. دریل دوباره فیلمبرداری دارد و شایعه شده که او قصد فرار دارد. در این زمان اگر فراری وجود داشته باشد فکر نمی کنیم که او موفق شود.

 

توضیح: در اسپویل های کوتاه قبلی اسپویلینگ دد فنز نیز به حضور دریل در فیلمبرداری اشاره شده بود.

 

 

در ادامه عکس های منتشر شده اسپویلینگ دد فنز از صحنه ی فیلمبرداری را مشاهده می نمایید.

 

۱۳۲۲۱۴۹۲_۶۴۷۸۰۹۵۹۵۳۷۴۱۸۲_۴۹۸۹۲۹۸۲۴۴۹۰۷۶۵۶۰۲۳_n

 

 

۱۳۲۳۷۶۶۱_۶۴۷۸۰۹۶۰۸۷۰۷۵۱۴_۱۵۴۸۶۷۴۹۱۹۸۰۲۸۶۵۸۰۷_n

 

 

 

۱۳۲۴۴۸۵۲_۶۴۷۸۰۹۶۲۲۰۴۰۸۴۶_۴۷۸۲۲۶۲۹۷۴۳۵۴۴۲۸۳۴۵_n

 

۱۳۲۶۳۹۰۵_۶۴۷۸۰۹۵۸۵۳۷۴۱۸۳_۱۷۲۷۹۶۸۱۸۹۶۰۸۳۶۸۹۹۷_n