قسمت ۱۳

 

شخصیت ها:مگی،دریل،یوجین،ساشا،رزیتا،نگان،سایمون،عیسی،انید،گرگوری،ناجیان.

 

مکان های اپیزود:هیل تاپ،پناهگاه نگان

 

نکات

 

ساشا و رزیتا ظاهرا برای انجام یک ماموریت به پناهگاه رفته اند. به نظر می رسد آنها قصد انجام یک عملیات انتحاری علیه نگان را دارند.

 

صحنه ای وجود دارد که در آن رزیتا و ساشا خودرویی را به آتش می کشند.

 

ساشا موفق به ورود به پناهگاه می شود و رزیتا نه.

 

شایعات ضعیفی وجود دارد که یوجین فرصتی برای فرار می یابد.

 

ناجیان به هیل تاپ آمده و دکتر کارسون را با خود می برند. مگی و دریل مجبور به پنهان شدن می شوند اما تقریبا لو می روند!

 

قسمت ۱۴

 

شخصیت ها:کارول،مورگان،ازیکیل،بن،ریچارد،جری و بقیه کینگدام

 

مکان های اپیزود:کینگدام،خانه کارول،نقاط خارجی

 

نکات

 

براساس اطلاعات رسیده ریچارد و بن هر دو در این قسمت کشته می شوند.

 

بر این باوریم مرگ بن به طرز مشکوکی به ریچارد مرتبط است. به نظر می رسد او می خواهد احساسات ناجیان و کینگدام را برای جنگ علیه هم تحریک کند اما بن با زندگی اش بهایش را می دهد.

 

مورگان در حال کشیدن بدن ریچارد روی زمین دیده می شود. بر این باوریم مرگ بن موجب تغییر حالت مورگان به حالت دیوانه وارش شده و به خاطر مرگ بن ریچارد را می کشد.

 

مورگان دوباره به سراغ کارول رفته و در نهایت به او می گوید برای گلن و آبراهام چه اتفاقی افتاده است. کارول در کینگدام فیلمبرداری داشته است،پس به نظر می رسد او برای تشویق ازیکیل به جنگ برگشته است.

 

 

قسمت ۱۵

 

ریک،میشون،دریل،تارا،کارل،گابریل،مگی،آرون،نگان،ساشا،گرگوری،ساشا،سیندیا،عیسی و …

 

محل فیلمبرداری:اوشن ساید،هیل تاپ،پناهگاه

 

 

نکات

 

تارا قولش به سیندیا را شکانده و به ریک در مورد اوشن ساید می گوید.

 

آنها با گروه بزرگی از الکساندریایی ها به اوشن ساید می روند.

 

از آنجا که ریک چنین گروهی را با خود می برد جلسات اولیه ی انها نباید خیلی صلح آمیز باشد. به باور ما درگیری وحود خواهد داشت و زنان اوشن ساید به جنگ موافق نیستند.با اینحال خانواده ی ما نمی گذارد آنها اسلحه هایشان را نگه دارند می گذارد؟

 

ساشا زندانی نگان می شود. بسیار ممکن است که صحنه ی مرگ هالی در کمیک برای ساشا رخ دهد. البته نه در این قسمت!