قسمت ۱۱

 

شخصیت ها:نگان،یوجین،دوییت،دکتر کارسون،حرمسرای نگان و سایر ناجیان

 

 

نکات مهم

 

 

-بیشتر این قسمت در پناهگاه نگان سپری می شود.

 

-یوجین با نگان همکاری می کند. کارهایش امکانات رفاهی نسبی را برایش فراهم آورده است. وضعیت او در پناهگاه کاملا با دریل متفاوت است.

 

-دوییت از یک خانه دیدن می کند که قبلا به او شری تعلق داشته است. فکر می کنیم در اینجا اتفاقی می افتد که موجب تغییر جهت دادن دوییت مثل کمیک می شود.

 

-روشن خواهد شد چه کسی آن یادداشت را برای دریل گذاشته و به فرارش کمک کرده است. (شری)

 

بر این باوریم که دکتر کارسون(دکتر پناهگاه نگان) به جرم فراری دادن دریل کشته می شود.

 

 

قسمت ۱۲

 

شخصیت ها:ریک،میشون،تارا،گابریل،رزیتا،ساشا،جودث،گروه تازه

 

نکات

 

-ریک و میشون برای اسلحه در یک مدرسه کاوش می کنند. کامیون های نظامی و چادر نیز در محل فیلمبرداری وجود داشتند.

 

-ریک مبارزه ای با گروه زیادی واکر دارد که به نظر می رسد زنده ماندن از آن غیر ممکن است.

 

-ریک،میشون،رزیتا،تارا و پدر گابریل احتمالا برای مبادله به جانک یارد می روند.

 

-رزیتا به هیل تاپ رفته تا برای چیزی به ساشا کمک کند.