– ناجی ها در حال آمدن به کینگدام هستند و همه چیز نمیخواهد خوب پیش برود.

 

– یک مبارزه ی خیلی سخت با واکر وجود دارد.

 

– ملیسا مک براید یک عملکرد فوق العاده در یکی از سکانس ها از خود نشان می دهد.

 

– یک دست دادن وجود دارد ، اما از دست چپ خود استفاده خواهند کرد.همچنین دلیل خیلی خوبی برای اینکار وجود دارد.

 

– شخصی از نحوه ی مرگ شخصی دیگر لیست میدهد.

 

– معاملات جدیدی انجام می شود و مثل همیشه بعضی از مردم در مورد آن عصبانی خواهند شد.

 

– در مورد یک لباس بحث کوچکی وجود دارد.

 

– مبارزه ای بین دو شخصیت وجود دارد ، اما هیچ یک از آن ها ناجی نیستند.

 

– شخصی به شیوا بسیار نزدیک می شود.

 

– در قسمت گذشته رزیتا کاملا عصبانی بود ، به خصوص از ساشا.خب در این قسمت او از شخصیت زن دیگری عصبانی می شود.

 

– بیشتر از یک شخصیت سلاح های خود را از دست می دهند.اما حداقل یک شخصیت سلاح خود را پس میگیرد.

 

– تجدید دیدار شیرین و عاطفی وجود دارد. (همراه با آغوش)

 

– شخصی که انتظار نداریم یک سخنرانی بزرگ و قانع کننده انجام میدهد.

 

– ریک و میشون در یک وضعیت استرس زا دست های همدیگر را میگیرند.

 

– کارول با چند نفر ملاقات می کند و آن یک لحظه ی جالب است.