فلش بکی که از دنیل و آن پسربچه در قسمت قبل دیدیم چه معنایی دارد؟ آن پسر در واقع خود دنیل است. ما فلش بک بیشتری از دنیل در طول این قسمت خواهیم دید.

 

داستان کریس در این قسمت چه خواهد شد؟ چه اتفاقی برایش می افتد؟ کریس بعد از اینکه توسط آلیشا و مدیسون گیر می افتد فرار می کند. او واقعا در طول این قسمت تقلا و مبارزه می کند.

 

 

چرا دنیل بسته شده و می خواهند به او آسیب بزنند؟ دنیل مثل کریس شکست بزرگی داشته است. او به اوفیلیا می گوید که مادرش منتظر آنهاست و سعی می کند او را از عمارت دور کند. چند تن از ساکنین دنیل را می گیرند، نتیجه ی پایانی این است که دنیل در زیرزمین بسته شده است.

 

چرا نیک در بین مردگان راه می رود؟ به دو دلیل یک پیدا کردن لوییز و بازگرداندن او به عمارت و دو به دلیل یافتن کریس و ترویس.

 

چه اتفاقی برای سلیا و آلوده شده هایی که در سلول نگه می دارد می افتد؟ سلیا روی باورهای(جنون آمیز) خود دقیق شده است. او اول همه ی زامبی ها را یک روز رها می کند اما بعد از اینکه نیک لوییز را به خانه می آورد نظرش را تغییر می دهد.

 

آیا آنه در عمارت می مانند یا آن را ترک می کنند؟اعمال نیک به آنها مهلت می دهد.با اینحال استرند هنوز هم می وید عمارت را ترک کنند.

 

کسی در این قسمت می میرد؟ اگر بله چه کسی؟

 

به نظر می رسد که دو نفر می میرند اما نمایش داده نمی شود. مدیسون سلیا را با آلوده شده ها در سلول می اندازد و دنیل در عمارت آتش راه می اندازد.

 

این قسمت چگونه پایان می یابد؟ عمارت در حال سوختن است. مدیسون،اوفیلیا و آلیشا به کامیون توماس ابیگل فرار می کنند و نیک در بین آلوده شدگان راه می رود.

 

وقتی ترویس کریس را پیدا می کند،او هنوز روانی است و تلاش می کند(اما نمی تواند) از پدرش فرار نماید. کریس سعی می کند چاقوی پدرش را بگیرد و ترویس را بزندم. ترویس متوجه می شود او واقعا نیاز به کمک دارد. وقتی نیک پیداشان می کند ترویس تصمیم گرفته است که آنها به عمارت بازنگردند و به نیک می گوید که به مدیسون دروغ گفته و بگوید نمی تواند ترویس و کریس را پیدا کند.

 

نیک از مدیسون عصبانی است او می گوید سلیا در موردشان راست می گوید که هیولا و قاتل هستند.