آیا بالاخره می فهمیم که آلیشا و ترویس دقیقا کجا هستند؟

بله. یک کشتی بسیار بزرگ که به نظر می رسد برای تعمیرات لنگر انداخته است.

چهره ی آشنایی که ترویس می بیند چه کسی است؟

الکس!

چه چیزی در مورد الکس و جیک می دانیم؟

الکس عصبانی است به خصوص در مورد ترویس.

آنها چگونه نام همه ی افراد گروه ما را می دانند؟

ما هرگز به آنها نگفتیم اما شاید الکس به آنها گفته باشد.

چرا آنها فقط آلیشا و ترویس را گرفتند؟

آلیشا را گرفتند چون کانر در موردش خیلی جدی است و ترویس را بخاطر درخواست الکس گرفتند.

آیا آلیشا جک را بخاطر خود و خانواده اش اداره می کند یا اینکه واقعا حسی به او دارد؟

به نظر می رسد که او حسی در مورد جک دارد اما حتی اگر حسی باشد خانواده اش مهم تر از احساسات اوست.

آنها می توانند از دست این افراد فرار کنند؟ اگر بله کدامشان؟

بله اما دوباره مشکل پیش خواهد آمد.

کسی این قسمت می میرد؟

بله جیک و رید.

چه چیزی در مورد پایان اپیزود می تونید به ما بگید؟

همه ی شخصیت های ما حالشان خوب است اما گروه دزدان همچنان یک تهدید باقی می ماند حتی احتمالا بیشتر از قبل.