استرند با چه کسی از طریق بی سیم حرف می زند؟ فردی به نام لوئیس فلورس. و او شریک استرند است. توماس ابیگل توجه داشته باشید این یک نام خانوادگی است. کاملا واضح است که کشتی متعلق به توماس است نه استرند.

 

چرا نیک برهنه و غرق در خون است؟ استرند نیک  را می فرستد که با لوئیس در ابیگل قرار ملاقات بگذارد. او برهنه به ساحل شنا می کند و بعد خود را مانند اپیزود قبل با خون در حالی که به دنبال لوئیس می رود می پوشاند.

 

وقتی نیک به سمت ساحل شنا می کند چه چیزی را با خود می برد؟ لباس هایش را می برد تا وقتی که به ساحل رسید بپوشد.

 

چه کسی در کشتی است وقتی که کریس می گوید باید به آنها شکلیک کنیم؟آنها دزدان دریایی هستند که در ابتدا با آلیشا گفتگو داشتند و تظاهر کرده بودند یک خانواده بی گناه و سرگردان هستند.

 

برای چی مورد حمله افراد تازه قرار می گیرند؟ دلایل آنها چیست؟  ما همه چیز را نمی دانیم اما آنها همانطور که استرند قبلا گفته بود به نظر می رسد دزد دریایی هستند و در اطراف کمین می کنند تا وسایل مردم را بدزدند.

 

اگر متوجه اهداف واقعی استرند شویم اعمال او توجیه کننده به نظر می رسند؟ ما نگاهی به داستان گذشته ی زندگی استرند می اندازیم اما نمی توانیم بگوییم اعمال او توجیه کننده  هستند، هنوز معلوم نیست.

 

می توانید بگویید اپیزود چگونه به پایان می رسد؟ با تعداد زیادی از دزدان دریایی مرده. اما آنهایی که باقی ماندند، کانر(رهبرشان) و جک با بازی دنیل زوواتو(تنها کسی که معقول به نظر می رسد) دو نفر از شخصیت های ما را می دزدند.