اسپویل های قسمت ۱۵ فصل ۶ سریال واکینگ دد بالاخره منتشر شده است و در ادامه می توانید آنها را بخوانید. با خواندن اسپویلهای این قسمت خواهید فهمید که زنی که دریل در اسپویلی که پیش از اینها از این قسمت منتشر شده بود،در موردش حرف زده کیست.

 

دو گروهی که بیرون به دنبال تجهیزاتند چه کسانی هستند؟ یوجین و آبراهام(یوجین دنبال مکان ساخت مهمات است)

دنیس،رزیتا و دریل(دنبال دارو هستند)

 

آیا کسی از گروه در این قسمت می میرد؟ اگر بله، چه کسی و چگونه؟

دنیس، با خوردن تیر کمان به سرش.

 

واکنش ریک به زندان مورگان چیست؟ آیا خواهیم فهمید سلولی که ساخته برای چیست؟

 

ریک فقط می پرسد که این برای چیست. مورگان می گوید که این انتخاب هایی را برای زمان آینده می دهد.

 

چرا کارول در ایوان توبین است؟

 

آن یک شات یک ثانیه ای است.

 

برای کارل در این قسمت چه اتفاقی می افتد؟

 

کارل را در این قسمت نمی بینیم.

 

آیا دوییت در این قسمت ظاهر می شود، اگر بله صورتش سوخته است؟

 

بله و سمت چپ صورتش سوخته است.

 

دریل کمانش را پس می گیرد؟ اگر بله چگونه؟

 

بله، بعد از جنگ با دوییت و گروهش.

آیا افرادی از ناجیان همراه دوییت هستند؟

 

بله گروهی با دوییت هستند.

 

آیا عیسی در این قسمت حضور دارد؟

 

ما عیسی را در این قسمت نمی بینیم.

 

آیا کسی در پایان این قسمت از دست می رود؟ اگر بله چه کسی؟

 

نه.