در اسنیک پیک کارول نزدیک دروازه ی کینگدام رفته و دنبال مورگان می گردد.چرا دنبال او می گردد؟

 

کارول می خواهد سوال بپرسد که چرا عیسی اعضای گروه را به آنجا آورده است و به همین خاطر به کینگدام می رود تا از مورگان بپرسد در الکساندریا چه رخ داده و در هر صورت همه حالشان خوب است. مورگان از گفتن حقیقت امتناع ورزیده و به کارول می گوید اگر میخواهد بداند چه اتفاقی افتاده باید به الکساندریا برود(و او نیز همراهش خواهدا رفت) آنها به الکساندریا نمی روند و کارول کینگدام را ترک می کند.

 

بن چگونه می میمرد؟

 

یک مساله باعث می شود در مبادله ی کینگدام اشکال ایجاد شود. آنها قرار بوده ۱۲ خربزه به ناجیان بدهند اما فقط ۱۱ خربزه موجود است چون ریچارد به امید برافروختن آتش جنگ یکی از آنها را پنهان نموده است. ریچارد دوباره با جارد جدال می کنند. جارد می خواهد به سر ریچارد شلیک کند اما می چرخد و به پای بن شلیک می کند. او به شریان فمورال بن شلیک می کند و خونریزی موجب مرگ بن می شود.

 

مورگان به حالت دیوانه وارش برمی گردد؟

 

بله،مورگان بعد از مرگ بن به طور کامل به حالت دیوانه وارش برگشته و فلش بکی از زمانی که دوئن هنوز زنده بود دارد.

 

مورگان چوبش را پس می گیرد؟ چگونه؟

 

بله بعد از کشته شدن بنجامین جارد چوب مورگان را می اندازد و وقتی آنها برای برداشتن چوب بنجامین می آیند ماله مورگان را هم برمیدارند.

 

ریچارد چطور می میرد؟

 

مورگان در می یابد که ریچارد خرابکاری نموده بوده تا مورد حمله ی ناجیان قرار بگیرد و کشته شود و این موضوع موجب برانگیخته شدن ازیکیل برای جنگ شود اما به جایش بنجامین می میرد. مورگان این موضوع را فهمیده و او را خفه می کند.

 

آن قبری که نشان (مرا اینجا دفن کن) دارد چه ماجرایی دارد؟

 

ریچارد قبری را حفاری کرده است. بعدا وقتی مورگان ریچارد را می کشد او را آنجا دفن کرده و کوله ی کیتی ریچارد را که قبلا چند بار دیده ایم آنجا می یابد.

 

مورگان به کارول می گوید که چه اتفاقی افتاده است؟ واکنش کارول چیست؟

 

بله. همینطور در مورد اسپنسر و اولیویا. کارول بار خود را بسته و کینگدام می رود و به او می گوید باید برای جنگ آماده شوند.

 

کارول چگونه سعی می کند ازیکیل را به جنگ تشویق کند؟

 

راستش نیاز نیست زیاد تلاش کند چرا که وقتی به ازیکیل می گوید باید برای جنگ اماده شوند او پاسخ می دهد می دانم!

 

اپیزود چگونه تمام می شود؟

 

اپیزود با کارول و کینگدام به پایان می رسد. او به ازیکیل و برادر کوچک بنجامین کمک می کند گیاهان جدیدی در باغچه ای بکارند. همچنین صحنه ای هست که مورگان در حال تیز کردن چوبش می باشد.