در ادامه اسپویل های قسمت ۱۳ را خواهید خواند. در صورت عدم علاقه خواندن را متوقف کنید.
-این قسمت کاملا با صحنه ای که در پرومو دیده ایم آغاز خواهد شد.
-کارول واکری را می کشد، رو به مگی کرده و می گوید که همانجا بماند” کارول تفنگش را سمت مگی می گیرد و به فردی که پشت اوست شلیک می کند.”مگی می رود تا کار آن فرد را که زخمی شده تمام کند. زنی به او می گوید که دست نگهدارد چرا که تفنگش را روی مغز کارول نشانه رفته است. دو زن دیگر اضافه می شوند یکی از آنها پیرتر است. مگی و کارول می گویند که اسلحه هایشان را پایین بیاورند.
-صحنه به شات دوربین شکاری از پایگاه نگان در صبح کات می خورد. آنها دریل را می بینند که فردی را که سوار موتورش بود پایین می کشد. ریک پیشنهاد مبادله را از پشت بیسیم می دهد. اسیر کنندگان از معامله ی دو نفر در ازای یک نفر خوششان نمی آید اما ریک توضیح می دهد که چاره ای ندارند. آنها سر مگی و کارول را با کت هایشان می پوشانند و صحنه پایان می یابد.
کارول وانمود می کند که فرد برجسته ای نیست از طرف دیگر کارول اسیرکنندگانش را متقاعد می کند که وحشت کرده است و نیاز دارد با تسبیح تسلی پیدا کند.

 

-“همه ی ما نگان هستیم”. این خط کمیک توسط یکی از اسیر کنندگان زن به زبان آمد.

 

-تله ی واکرها. هرگز قدرت دو زن باهوش را که از مرده ها در مقابل دشمنانشان استفاده می کنند دست کم نگیرید.

 

-شما وقتی که ببینید کارول با یکی از زنانی که اسیرشان کرده چه می کند دیگر گوشت به سیخ کشیده شده نمی خورید. (احتمالا آلیشیا ویت)

 

-خوشبختانه ناجیان هرگز در گوانتانامو نبوده اند. تلاش رقت انگیز زنان گروه ناجیان برای بازجویی مگی هیچ نوسانی در او به وجود نمی آورد.

 

-ریک و گروه می خواهند مگی و کارول را بگیرند-اما متاسفیم ریک کار انجام شده است.

 

-گلن و مگی دوباره به پیش هم باز می گردند، با اعلام مگی که او دوباره گلن را ترک نکرده است.

 

-اپیزود با سوال ریک که از فردی که قصد فرار با موتور را داشت مبنی بر اینکه نگان در پایگاه بود یا نه تمام می شود. مرد جواب می دهد”هر دو، من نگان پستم”. سپس او به ریک می گوید که آنها گفتگوی جالبی را دارند. ریک اسلحه اش را روی سر مرد می گیرد ” متاسفم که مجبور به اینکار هستم” و ماشه را می کشد.

 

توجه داشته باشید برخی صحنه ها امکان دارد در تدوین تغییر کرده و دقیقا در قسمت بعد پخش نشوند.