این قسمت چطوری شروع میشه؟

 

“گروه در راه سد هستن و دوربین روی اوفلیا که پشت کامیون سواره زوم شده. اون در حال چرت زدنه.”

 

چرا لی فریاد میزند؟

 

“اوفلیا از کامیون میفته و وقتی بالای سرش میان می بینن که جای گاز یه واکر رو شونه ش هست.”

 

آلیشا کجا میره؟ به جایی که جیک گفته بود میرسه؟

 

“نه. فعلا به جایی که جیک گفته بود نمیرسه. توی راه توی یه شهر کوچیک برای غذا و لوازمات توقف میکنه.”

 

چه اتفاقی برای نیک و تروی در راه رسیدن به آلیشا میفته؟

 

“انگار رابطه شون بهتر و قوی تر شده. اونا فقط درباره ی مزرعه صحبت میکنن و تروی میگه چرا تصمیم گرفتی بمونی در حالیکه میتونستی بری؟ نیک میگه برای آلیشا مجبور بودم بمونم. بعدش تروی میگه فکر میکنه نیک برای اون (تروی) وایساده.”

 

آیا افراد گروه با دنیل ملاقات میکنن؟

 

“فقط مدیسون. بعد از اینکه متوجه گاز گرفته شدن اوفلیا میشن ، اوفلیا از مدیسون قول میگیره که اون رو به دیدن پدرش ببره تا بتونه خداحافظی کنه.”

 

درگیری تو این قسمت هست؟

 

“بله. وقتی دنیل میاد اوفلیا قبلش مرده و دنیل با غم و اندوه مدیسون رو تهدید میکنه که اگه ترک شون نکنه اون رو میکشه.”

 

کسی میمیره؟ اگه آره ، کی؟

 

“بله. اوفلیا.”

 

این قسمت چطوری تموم میشه؟

 

“در نهایت دنیل به مدیسون و گروهش پیشنهاد میده که اونا به سد بیان.”