این قسمت چطوری شروع میشه؟

 

“نیک در حال جمع کردن سر واکرهاست تا بتونه اونا رو بفروشه. اما تروی بهش میگه که افراد اونجا قصد حمله به سد رو دارن.”

 

استرند به گروه خیانت کرده؟

 

“بله. اون با افرادی که در قسمت قبل دیدار کرد در ازای سد معامله ای انجام داده. اما اطمینان یافته که این افراد به مدیسون ، آلیشا و نیک آسیبی نرسانند.”

 

دنیل با نیک سر چی بحث میکنه؟

 

“دنیل عصبانیه و میخواد بفهمه کی واکرها رو سمت مزرعه هدایت کرده. اون معتقده که واکرها همینطوری بدون سر و صدا سر از مزرعه در نمی آوردن. او در نهایت میگه که یا تروی اینکار رو کرده یا جیک. ولی نیک متقاعدش میکنه که جیک بوده.”

 

توی سد چه اتفاقی میفته؟ لولا چی میخواد؟

 

“ما چیز زیادی نمی بینیم. چون نیک و تروی فورا میان و از حمله به سد خبر میدن.”

 

دنیل نقشه ای برای مقابله داره؟

 

“طرح اولیه ش اینه که هر جور شده اونا رو برگردونه و نزاره سد دست شون بیفته. چون اگه این اتفاق بیفته مردم دوباره مجبور میشن برای آب هزینه پرداخت کنن. اگه توی نقشه اول موفق نشن نقشه ی دوم دنیل منفجر کردن سده.”

 

مبارزه ای وجود داره؟

 

“بله. این مبارزه بین استرند ، دنیل و لولاست. استرند دستور داره که قبل از حمله دنیل و لولا رو بکشه ولی موفق نمیشه. دنیل سعی میکنه استرند رو خلع سلاح کنه ولی با گلوله زخمی میشه. وقتی اون افراد میان استرند به دروغ بهشون میگه که اونا مردن.”

 

چه اتفاقی برای واکر میفته؟

 

“واکر و لی با وجود قدردانی از سخاوت مندی دنیل تصمیم میگرین از سد برن چون نمیخوان برای سد بجنگن و کشته بشن.”

 

کسی میمیره؟ اگه آره ، کی؟

 

“بله. تروی و افراین. مدیسون میفهمه تروی واکرها رو سمت مزرعه هدایت کرده و چکشش رو توی سر تروی فرو میکنه. افراین هم بعد از حمله به سد کشته میشه.”

 

این قسمت چطوری تموم میشه؟

 

“با حمله به سد تموم میشه. استرند میفهمه حتی مدیسون و نیک هم در امان نیستن و اونا رو توی یه اتاق میزاره و در رو قفل میکنه به امید اینکه پیداشون نکنن.”