نیک وقتی در جاده تشنه اش می شود چه می نوشد؟

 

ادرار خودش را اما بالا می آورد و بعد سعی می کند یک کاکتوس را بخورد.

 

ما چه چیزی در مورد لوسیانا می دانیم؟

 

همه ی چیزی که ما می دانیم این است که او مراقب گمشدگان است و وقتی که در حال جستجو است نیک را می یابد.

 

چرا مردی که تریلر دیدیم از اتوبوس مدرسه گذشته و به محل آلوده شدگان می رود برای فداکاری یا مجازات اینکار را انجام می دهد؟

 

رهبر این جامعه(با بازی پل کالدرون) معتقد است که این آخرین مرحله ی سفر مرگ است و در عین حال مرده ها دیواری هستند که از جامعه مراقبت می کنند. بنابراین هر از چند گاهی کسی قربانی شده و به این دیوار می پیوندد. لوسیانا بعدا ادعا می کند که مرد قربانی شده، آلوده بوده و در هر صورت می مرده است اما نیک آن را باور ندارد.

 

اشاره شده که گلوریا یک معتاد معمولی نیست؟ او چه کار می کند؟

 

او از یک خانواده ی بسیار ثروتمند است و در بل ایر زندگی می کردند. او ناتوانی نیک را دیده و بسیار از او حمایت می کند، مخصوصا وقتی که می بیند او مسائلی با خانواده به ویژه پدرش دارد.

 

به جامعه ی جدید در تیجوانا و گروهشان می رسیم؟ آنها چگونه هستند؟

 

بله در پایان.

 

فردی که با چوب بیس بال است چه کسی است؟ (یک نفر را در تیزر به این شکل دیدیم)

 

نیک خانه ای متروکه در کمپی را برای شب پیدا می کند اما معلوم می شود این خانه متعلق به آن زن و پسرش است (یا حداقل آنها قبل از نیک آنجا بوده اند) او نوساناتی را با آن چوب بیس بال به وجود می آورد و در اینجا نیک مجبور به ترک آنجا و پشت سر گذاشتن تمام آب و غذایش می شود.

 

چه کسی در جیپ است؟او رهبر غارتگران است که در بزرگراه سرقت و قتل انجام می دهند.

 

در نهایت چه اتفاقی برای آنها می افتد؟

 

یکی از آنها توسط گله ی زامبی ها خورده می شود وقتی که می بیند نیک دارد با مرده ها راه می رود.

 

نیک چطور زخمی می شود؟

 

او آب بدنش را از دست داده و یک سگ گازش می گیرد.