اسپویل های قسمت نهم فصل دوم فیر د واکینگ دد منتشر شده است و در ادامه می توانید آنها را بخوانید:

 

چرا مردان آن گروه نیک را می زنند مگر او چه اشتباهی کرده است؟لوسیانا و نیک مقداری مواد مخدر را با آب،غذا و تجهیزات معامله می کنند،نیک یک بسته کاپ کیک می دزدد. نیک ثابت می کند که اطلاعات او از مواد مخدرها بسیار مفید است به خصوص اکس. آن گروه می خواهند دست او را بخاطر دزدی قطع کنند اما او متوجه می شود خواهر یکی از اعضا معتاد است و از این ماجرا خلاصی می یابد.

 

چرا مدیسون،آلیشا،استرند و اوفیلیا از هم جدا می شوند؟ آنها چه نقشه ای ریخته اند؟ آلیشا پیشنهاد می کند در حالی که مدیسون و استرند در پایین هستند او و اوفیلیا همه ی اتاق های هتل را برای یافتن تجهیزات بگردند.

 

آیا آلخاندرو فرد بدی است؟ او در کلنیا چه می کند؟چگونه کار می کند؟فکر نمی کنم.(حداقل هنوز مشخص نشده است) او دکتر/داروساز و رهبر معنوی جامعه خود است.

 

چرا مدیسون و آلیشا مشاجره می کنند؟مدیسون می خواهد همچنان دنبال نیک بگردند اما آلیشا می گوید که بیهوده است و باور دارد آنها دیگر نیک را نمی بینند.

 

برای لوسیانا و نیک در آخر اپیزود چه اتفاقی می افتد؟ لوسیانا بخاطر اینکه نیک کیک دزدیده بسیار عصبانی است اما به نظر می رسد درک می کند نیک چرا اینکار را کرده است. او آنها را دزدیده تا به دختر بچه ای که پدرش قربانی می شود بدهد.