– به مرگ آبرهام ، گلن ، اسپنسر و اولیویا اشاره خواهد شد.همچنین نگان و مردانش وحشت دیگری به جان گروه ریک خواهند انداخت.

 

– ایند یک سورپرایز برای گروه خواهد داشت.

 

– کارول برای یک بار خارج از خانه اش دیده می شود.

 

– در مورد طرح و نقشه ی ریک اختلاف نظری وجود دارد و ممکن است کسی طرح جایگزینی داشته باشد.

 

– همانطور که در اسنیک پیک دیدیم ، یه جاده ی مسدود شده و تعدادی دینامیت وجود دارد.

 

– گرگوری یک راه جدید برای صدا زدن مگی خواهد داشت.

 

– کسی به پادشاه ازکیل غرور خواهد داد ، در حالی که کسی دیگر او را نا امید خواهد کرد.

 

– به مرگ جویی تپله اشاره می شود و به عنوان یک تراژدی خوانده می شود.

 

– به یک سوال لفظی پاسخ داده خواهد شد.کسی که سوال را می پرسد دلخور می شود.

 

– در نهایت لحظاتی حماسی با واکرها وجود خواهد داشت.درست است که در این فصل نقش آن ها کمتر شده بود اما یک صحنه ی بزرگ با آن ها در این قسمت خواهیم داشت.همچنین یک راه سرگرم کننده و البته نفرت انگیز برای خلاص شدن از شر آن ها پیدا می شود.

 

– یک الکساندریایی تصمیمی اساسی و تعجب آور خواهد گرفت که بقیه ی جامعه را شوک زده می کند.

 

– دریل یک پیشنهاد دریافت می کند که او از آن راضی نخواهد بود.

 

– رزیتا هنور کاملا عصبی است.احتمالا به خاطر از دست رفتن موقعیت برای کشتن نگان با تفنگش و مرگ اولیویا به خاطر مجازات او.رزیتا خشمش را بیان می کند.

 

– بیشتر از یک شخصیت در مورد کارول خواهد پرسید.

 

– عنوان این قسمت “سنگ در جاده” به طور مستقیم به داستان گفته شده از یک شخصیت مادر مربوط می شود.

 

– این قسمت با خنده های یک شخصیت پایان می یابد ، ولی به این معنی نیست که لحظه ی شادی خواهد بود.