شما با موسیقی این قسمت شگفت زده خواهید شد. موسیقی ناراحت کننده خواهد بود.

 

ازدواج یک نفر آشکار می شود. (شری با …؟! نمی دانیم)

 

یک نفر به حمله ای که یوجین در فصل قبل به دوییت کرد اشاره می کند.

 

نگان سوت زنان و لوسیل به دست بر می گردد. او یک سخنرانی قدرتمند و ترشناک دیگر خواهد داشت.

 

کراس بوی دریل باز می گردد. چگونه انقدر زود دریل پسش می گیرد؟

 

دوییت یک بحث غم انگیز و شدید با ناجی دیگری در مورد اینکه زندگی در حال حاضر چگونه است و چطور زیر دست نگان روزگار می گذرانند دارد.

 

یک تست بارداری وجود دارد که ما برای نتیجه اش صبر نمی کنیم.

 

یک نفر به دریل سه انتخاب می دهد…

 

دوییت برای یک ماموریت ویژه با جاده فرستاده می شود.

 

نگان یکی از بازی هایش به نام “تو چه کی هستی” را انجام می دهد.

 

ما بیشتر در مورد گذشته ی نگان و دوییت خواهیم فهمید. اینکه چگونه با همدیگر آشنا شده و اولین بار رابطه شان شکل گرفته است.

 

ناجیان با دریل بازی می کنند،خارش کرده و برخی شکنجه های شگفت آور برای امتحان کردن و سردرآوردن از شخصیتش انجام می دهند. آیا می خواهند او را تحقیر کرده و بشکنند؟