این قسمت چطوری شروع میشه؟

 

“این قسمت با تروی شروع میشه که توی صحراست و در نهایت به پایگاه مرزی میرسه. چند روز میگذره و به نظر نمیرسه خوابیده باشه یا چیزی خورده باشه. اون چند قوطی کنسرو پیدا میکنه و میره روی سنگی که افراد واکر دوستش رو بسته بودن میشینه. تروی هنوز گلوله شو تو تفنگش داره. بعدش اون یه چیزی رو پشت سرش احساس میکنه و بلند میشه و نگاه میکنه. بعدش یه لبخند میزنه و تفنگشو میبره هوا و شلیک میکنه.”

 

نقشه ی تروی چیه؟

 

“انتقام. چیزی که تروی میبینه یه گله ی بزرگ از واکرهاست. تروی شلیک میکنه تا مسیر اونا به سمت مزرعه تغییر کنه.”

 

چرا جیک میخواد بره؟ میخواد چیکار کنه؟

 

“اون میخواد بره چون احساس میکنه مزرعه داره از دست میره. آبی وجود نداره و اون اعتقاد داره مدیسون و واکر هم نتونستن چیزی پیدا کنن.”

 

آیا درگیری توی مزرعه رخ میده؟

 

“تروی اواسط شب به خونه ی نیک میره و بهش هشدار میده که یه اتفاق بزرگ قراره رخ بده و در حال اومدنه. تروی میخواد نیک به جیک اینو بگه. تروی میخواد جیک به ملاقاتش بره. ولی نیک به همه میگه که تروی رو دیده و ازشون میخواد چاره ای بیندیشن. سرانجام نیک و جیک تصمیم میگیرن برن تروی رو پیدا کنن و و جیک هم قصد کشتن تروی رو داره.”

 

وقتی مدیسون نیست ، نیک و آلیشا چیکار میکنن؟

 

“نیک و جیک میرن ترو رو پیدا کنن و در حال حاضر با نبود جیک ، آلیشا رهبر مزرعه ست.”

 

کسی میمیره؟ اگه آره ، کی؟

 

“بله. نیک و جیک در نهایت تروی رو پیدا میکنن و یه درگیری رخ میده. تروی جیک رو به پایین تپه هول میده و بازوی جیک رو گاز میگیرن. اونا بازوی جیک رو قطع میکنن ولی خونریزی شدیده و در نهایت میمیره.”

 

اوفلیا چیکار میکنه؟

 

“وقتی گله ی واکرها به مزرعه حمله میکنن ، اوفلیا هم در کنار افراد مزرعه و آلیشا میجنگه.”

 

این قسمت چطوری تموم میشه؟

 

“قسمت با تسخیر کامل مزرعه توسط واکرها تموم میشه. افراد مزرعه تموم تلاششونو میکنن که جلوشونو بگیرن ولی موفق نمیشن. همه میرن توی انبار و درها رو قفل میکنن. در همین زمان نیک و تروی همه چی رو از دور نظاره میکنن.”