ترویس هنوز هم فکر می کند می تواند کریس را درست کند؟در ابتدا اینطور فکر می کند اما در انتهای اپیزود فکر می کنیم در می یابد کریس راهش را گم کرده است.

 

کریس و ترویس در چه مسیری هستند؟ در کوه ها. می خواهند خانه ای را پیدا کنند  که شاید خوب باشد. آنها می توانند شکار کنند ممکن است در امان بمانند.

 

مردمی که با آنها رو به رو می شوند خوب هستند یا بد؟چه اتفاقی می افتد؟ آنها چه می خواهند؟خوب، آنها واقعا بد نیستند. آنها چهارنفر هستند که برای مهمانی از سن دیگو به مکزیک آمده اند. آنها بیش از هر چیزی دزد هستند.

 

زنی که آلیشا در هتل می بیند چه کسی است و در آنجا چه می کند؟نام او اِلنا است. آنها در هتل عروسی داشتند،به پدر عروس حمله ی قلبی دست داده و در مسیر پذیرش درگذشته است. او تبدیل شده و دختر خودش را آلوده می کند. بنابراین برای جلوگیری از وضعیت و محافظت از سایر مهمانان او آنها را در بالکن حبس می کند.

 

آلیشا چطور وضعیتش را برای زنده ماندن مدیریت می کند؟در آسانسور برای او چه اتفاقی می افتد؟ابتدا آلیشا در یک اتاق به دام افتاده است.او روی در علامت می گذارد که چند واکر بیرون اتاق است. در نهایت بیرون می رود اما توسط واکرها محاصره می شود. او تلاش می کند از آسانسور فرار کند این زمانیه که النا میاد و زندگی آلیشا را نجات می دهد.

 

مدیسون و استرند چگونه با واکرهای داخل بار مبارزه می کنند؟ظاهرا این موضوع خارج از صفحه ی نمایش رخ می دهد و به همین خاطر نمی دانیم.

 

در آخر اپیزود برای آلیشا چه اتفاقی می افتد؟النا و آلیشا به سمت طبقه ی پایین راه می افتد اما توسط واکرها محاصره شده و مدیسون و استرند آنها را نجات می دهد.

 

در آخر اپیزود برای کریس و ترویس چه اتفاقی می افتد؟کریس،ترویس و آن افراد مزرعه ای را که صاحبش پیر مردی است می یابند. کریس و آن پسران می خواهند مزرعه را از پیرمرد بگیرند اما ترویس مخالفت کرده و می گوید این خانه متعلق به آن پیر مرد است. بنابراین کریس پیر مرد را می کشد و ترویس در می یابد پسرش واقعا از دست رفته است.