این قسمت چطوری شروع میشه؟

 

“با توهم نیک در جعبه ی داغ شروع میشه. در ابتدا اون تروی رو به عنوان یه واکر میبینه ولی بعدش مشخص میشه که این یه توهمه.”

 

چیزی از استرند می بینیم؟

 

“بله ، استرند برمیگرده. مدیسون و واکر برای پیدا کردن آب به جاده میزنن و در بین راه به استرند برمیخورن. گویا استرند خودش رو تو دردسر انداخته و برای آزاد شدن باید بدهیش رو به چند نفر بپردازه.”

 

آیا درگیری وجود دارد؟

 

“بله. یه درگیری بزرگ توی مزرعه. از اونجایی که کمبود آب دارن ، مدیسون و واکر قبل از راه افتادن مقرراتی رو تعیین میکنن. هر فردی بدون استثنا روزانه دو گالن آب مصرف میکنه. مردم از این اتفاق خوشحال نیستن. سپس شبه نظامی ها شروع به گیر دادن به بومی ها میکنن و در نهایت یک درگیری رخ میده. آلیشا سعی میکنه صلح برقرار کنه در حالی که نیک به نظر طرفدار شبه نظامی هاست.”

 

کسی میمیره؟ اگه آره ، کی؟

 

“نه ، کسی تو این قسمت نمیمیره.”

 

صحبتی بین مدیسون و استرند رخ میده؟

 

“بله. استرند از مدیسون میپرسه که نیک رو پیدا کرده؟ مدیسون میگه آره و جای بچه ها امنه. در اون لحظه استرند میفهمه که تراویس مرده. بعدش استرند ، مدیسون رو بغل میکنه و مدیسون شروع به گریه کردن میکنه. این بهترین صحنه ی این قسمته.”

 

در پایان قسمت چه اتفاقی میفته؟

 

“واکر قصد خرید ۵۰۰۰ گالن آب رو با طلا داره. ولی مدیسون طلای واکر رو میدزده و از اون برای پرداخت بدهی استرند استفاده میکنه تا آزاد بشه. واکر خشمگین میشه ولی استرند به اونا درباره ی سد میگه. مدیسون میگه که اگه اونا به سد برسن ، به جای اینکه ۵۰۰۰ گالن آب رو الکی خریداری کننن ، مشکل آب شون میتونه برای همیشه حل میشه.”