اگه میخواید متوجه اتفاقات قسمت آخر نشید پست رو نخونید…

 

مورگان و کارول :

مورگان در بین راه خود برای پیدا کردن کارول ، یک اسب پیدا میکند و احتمالا همان اسبی است که مرد نیزه دار قسمت ۱۵ از آن حرف میزد.
مورگان سوار بر اسب به دنبال کارول میگردد.اسب با صداهای متعدد تیر ها رم میکند و مورگان به زمین میوفتد.رومن که به دنبال کارول بود ، اسلحه ای به سمت کارول میگیرد ولی مورگان او را نجات میدهد.بعد از ضربه ی کمی که با چوب مورگان به رومن خورد ، او می ایستد و به مورگان شلیک میکند.کارول به موقع وارد عمل میشود و رومن را میکشد ولی مورگان مرده است.

الکساندریا :

ریک ، آبراهام ، کارل ، ساشا ، یوجین ، مگی و آرون سوار بر ماشین مسافرتی به سمت هیل تاپ میروند تا مگی را به دکتر نشان دهند.در اواسط راه گروه نگان راه آن ها را مسدود میکند و ریک آن ها را به معامله دعوت میکند ولی آنها قبول نکرده و به ماشین RV شلیک میکنند.بعد از شلیک های مداوم ریک میفهمد که ناجی ها دقیقا به ماشین شلیک نمی کنند و میخواهند که آن ها را به سمتی هدایت کنند.بعد از گیر کردن ماشین در گل و لای ، ناجی ها ریک و گروهش را دست بسته به سمت جاده میبرند.بعد از منتظر ماندن برای آمدن نگان…بالاخره مرد خطر ، وارد سریال میشود.بعد از صحبت هایی در مورد کشته شدن افرادش ، شروع به انتخاب میکند…ده بیست سی چهل و…سمت گلن می ایستد.دوآیت از ماشین با یک زامبی پیاده میشود و به سمت نگان می آید.تصویر از پشت دوآیت و زامبی گرفته میشود و میتوان بال های روی لباس زامبی را دید…
نگان ، لوسیل (چوب بیسبالش) را به خون آلوده ی زامبی دریل میمالد و به سمت گلن میرود.گلن التماس میکند ولی او شروع به ضربه زدن میکند!!
و …
نگان خطاب به ریک میگوید :
“تو خیلی از افراد منو کشتی ولی من فقط دو تا از شما رو گرفتم.” نگان به سمت دو نفر از گروهش نگاه میکند و آن ها ریک را خوابانده و دستش را باز میکنند.دست ریک را روی آسفالت میگذارند و به نگان شمشیر میشون را میدهند.نگان خطاب به ریک :
“امروز آخرین روز روی زمینه که میتونی به ناجی ها صدمه بزنی”

و پایان قسمت شانزدهم فصل ششم!