چه اتفافی در هیل تاپ می افتد؟

گرگوری و مگی کمی با هم صحبت می کنند. مردم هیل تاپ به ساشا و مگی حسادت کرده و در مورد اینکه چطور آنها انقدر عالی هستند می پرسند. ساشا در مورد رفتن عیسی به مگی دروغ می گوید. ایند این را می داند در موردش از ساشا می پرسد.

 

آیا ریک جودث را در آغوش نگان می بیند؟

 

خیر او در آن زمان به الکساندریا نمی رسد اما به هر حال می فهمد کارل به مقر نگان رفته بوده است.

 

آیا اسپنسر درخواست می کند ریک را از رهبری کنار بگذارند؟

 

بله اینکار را می کند و نگان در ابتدا موافق نیست که اسپنسر جراتش را داشته باشد تا زمانی که شکم او را شکافته و جگرش را می بیند.این اتفاق در مقابل چشمان دیگران می افتد.

 

ریک این ماجرا را می بیند؟

 

خیر او برای کمک کردن به آرون و رساندنش به خانه اش رفته که با صدای شلیک رزیتا بیرون می آید و متوجه می شود اولیویا  و اسپنسر هر دو مرده اند.

 

اپیزود چطور پایان می یابد؟

 

ریک و گروه به هیل تاپ رفته و تا با مگی صحبت کنند. ریک اذعان می کند مگی در ابتدا درست گفته بوده است. سورپرایز دریل آنجاست!ریک و دریل همدیگر را در آغوش گرفته و  اتحادی دوباره در بین گروه دیده می شود که بسیار شیرین است.

 

بعد در شب در حالی که پدر گابریل با دوربین در حال تماشای اطراف الکساندریا است،چکمه هایی که ریک و آرون را تعقیب می کردند دیده می شوند و همه چیز در تاریکی فرو می رود!

 

پایان نیم فصل!

 

 

بخش اول اسپویل ها