چه اتفاقی برای کلنیا می افتد؟

بعد از اینکه نیک برای ترک کلنیا تهدید می شود، آلخاندرو را مجاب کرده که اجازه دهد مردم بروند. همه به جز آلخاندرو می روند. مردم از کلنیا به مرز می روند اما مورد حمله قرار می گیرند. تعدادی از لباس قرمزهای کلنیا کشته شد و شانه لوسیانا گللوه می خورد.

 

چه اتفاقی برای اوفیلیا می افتد؟ علت رفتن او چیست؟

او موفق می شود به ایالات متحده برود.

 

برای کریس و بروس چه اتفاقی می افتد؟

آنها اجازه می دهند کریس رانندگی کند اما کریس خوابش برده و آنها آسیب می بینند و کریس بسیار بد به خودش لطمه می زند بنابراین براندون و درک او را می کشند.

 

در هتل چه اتفاقی می افتد؟

ما نمی دانیم چه کسی به بروس اجازه ی داخل شدن می دهد اما مدیسون حرفهای آنها را شنیده و مطمئن می شود بچه ای که در موردش حرف میز نند کریس است.  او سعی می کند آنها را از ترویس دور نگه دارد اما ترویس متوجه حضورشان می شود. آنها در نهایت به آنچه برای کریس رخ داده اعتراف می کنند و بعد ترویس سقوط کرده و با دستان خالی آنقدر آنها را می زند تا بمیرند.

 

اسکار وقتی که می خواهد جلوی ترویس را بگیرد تا بروس را نکشد به شدت آسیب دیده و می میرد. برادر اسکار توسط الیشا کشته شده وقتی که بعد از مرگ اسکار سعی دارد به ترویس حمله کند.

 

مدیسون،ترویس و آلیشا هتل را ترک کرده اما استرند می ماند. آنها موفق می شوند قبل از مرگ آلخاندرو به کلنیا رسیده و او در مورد نیک به آنها می گوید.