مطالب زیر همگی توسط “اسپویلینگ دد فنز” منتشر شده اند.

۱۳۳۳۵۸۲۹_۶۵۵۴۰۸۴۴۱۲۸۰۹۶۴_۳۱۵۷۵۸۹۱۲۷۸۳۶۴۰۸۱۹۵_n

 

 

از دیروز عکس های بیشتری به دستمان رسیده است. آنها بهتر سواران کینگدام را به نمایش می گذارند. به علاوه لنه جیمز(مورگان) در ون است. متاسفانه اطلاعات دیروز غلط بود بازیگر ازکیل هنوز مشخص نیست و یک راز باقی مانده است.

 

فیلمبرداری امروز در یک ملک خصوصی در بزرگراه ۱۶ بیرون سنویا اوایل صبح بود. فیلمبرداری به الکساندریا انتقال پیدا کرد. دانای(میشون) تنها رویت تایید شده ی امروز تا کنون است. ما تصور می کنیم که فیلمبرداری فردا در الکساندریا ادامه خواهد داشت.

 

اسپویل دوم

 

فیلمبرداری امروز دوباره در الکساندریا ادامه دارد. تا کنون گزارش رویت این افراد در امروز داده شده است:

ریک، نگان،دوییت،دریل،پدر گابریل و تارا. ما فکر می کنیم آنها فردا به الکساندریا باز خواهند گشت. اما این کاملا مثبت نیست.

 

اسپویل سوم

 

فیلمبرداری امروز به الکساندریا بازگشت. خیلی دور ریک و دریل دیده شدند.

 

 

۱۳۴۲۸۴۱۵_۶۵۶۵۲۰۶۲۱۱۶۹۷۴۶_۷۷۵۳۴۶۴۴۶۱۵۲۴۴۱۰۸۵۵_n

 

اسپویل چهارم

 

امروز در الکساندریا این افراد دیده شدند: ریک،دریل،نگان،دوییت،اسپنسر و چند تن از ناجیان.

 

نگان وارد منطقه ی امن(الکساندریا) شده است. گروهی از ناجیان همراه او هستند. تیراندازی و فریاد همه جا شنیده می شود. دریل لباس جالبی به تن دارد. به نظر می رسد او جلیقه اش را با لباسی که شبیه لباس زندانیان است عوض کرده است. ما گمان می کنیم فردا فیلمبرداری در الکساندریا از سر گرفته خواهد شد.

 

اسپویل پنجم

 

فیلمبرداری امروز در هم در الکساندریا است. از فاصله ی زیاد گزارش رویت اسپنسر،نگان،دوییت و کارل را دریافت کردیم.