اطلاعات زیر همانطور که در عنوان آمده اسپویل هایی از فصل هفتم است. این اطلاعات توسط اسپولینگ دد فنز منتشر شده است.

 

۱۳۳۱۹۸۰۰_۶۵۳۸۴۴۱۳۴۷۷۰۷۲۸_۳۰۰۱۵۶۴۷۲۵۴۷۴۲۶۷۳۶۷_n

 

لوکیشن: فایت ویل جاده ی قدیمی گیرین ویل بین جاده ی پورتر و چپل.

 

فیلمبرداری در خانه ی متروکه جایی که عوامل قبرستان و فنس ساخته اند انجام خواهد شد. در طول آمادگی کار آنها کمی هم  خانه ی متروکه را بازسازی کردند.

 

۱۳۳۲۵۷۲۳_۶۵۵۰۰۶۴۹۱۳۲۱۱۵۹_۲۱۷۹۸۴۰۲۹۲۶۰۰۷۹۱۵۷۲_n

 

اسپویل دوم

 

شایعه شده این افراد دیده شده اند: ریک، یوجین،آبراهام، میشون،آرون،هیث،مورگان،کارول،ازکیل و افراد دیگری از جامعه ی کینگدام.

 

در حال حاضر، تعدادی از این بازیگران(نام برده شده) حتی در GA  ظاهر نشده اند بنابراین هنوز در این مورد تردید داریم. این باید روز پایانی فیلمبرداری قسمت سوم باشد. به این دلیل که این اپیزود به طور عمده با جامعه ی کینگدام بوده است ما باورداریم که کارول،مورگان و افراد دیگر کینگدام احتمالا تنها کسانی هستند که در فیلمبرداری بوده اند. همچنین چند اسب از جمله اسبی که مورگان در قسمت آخر فصل ۶ پیدا کرده بود دیده شده اند. و یک گزارش از رویت شیوا وجود دارد! عروسک انیماترونیک در جعبه ای در کامیون سر فیلمبرداری قرار دارد.

 

*طبق اخبار منتشر شده تا کنون، شیوا مخلوطی از جلوه های ویژه عروسک و احتمالا ببر زنده خواهد بود.

 

بازیگر احتمالی ازکیل

 

به خاطر داشته باشید که این موضوع در این زمان می تواند کاملا یک شایعه باشد… ما هیچ عکسی نداریم و صرفا گزارش شاهد را بیان می کنیم. تعدادی از افراد حاضر در مکان فیلمبرداری گزارش داده اند که فکر می کنند Harold Perrineau را دیده اند.