۱۳۴۳۵۳۹۷_۶۵۸۴۱۲۲۶۷۶۴۷۲۴۸_۱۸۱۰۲۵۹۵۹۵۸۰۴۳۲۱۸۰۲_n

 

امروز در الکساندریا روز طولانی ای بود. فیلم برداری پیچیده چند ساعت طول کشید. گزارش رویت این افراد را دریافت کردیم: نگان، ریک،دریل،کارل،دوییت، اسپنسر،رزیتا،موگان،مگی، تارا و چند تن از ناجیان.

 

بخاطر داشته باشید که شاید مورگان در آنجا حضور نداشته و یا اصلا فیلمبرداری نداشته است و صرفا کار بقیه را تماشا می کرده چون آن طور که به نظر می رسد او هنوز باید در کینگدام باشد و رویت او باعث شگفتی شده است.

 

صحنه ای دیده شد که نگان و مردانش الکساندریا را ترک کردند. نگان و دو ناجی دیگر در یک کامیون بودند. یک کامیون نظامی پر از ناجیان در صحنه وجود داشت. دوییت با موتورسیکلت دریل دنبال آنهاست. ما فکر می کنیم نگان دریل را به الکساندریا برگردانده است. بعد از آن غروب فیلمبرداری در کلسیا بود. صدای تیراندازی و فریاد های زیادی شنیده شد.

 

۱۳۳۴۲۹۸۱_۶۵۷۱۰۸۷۱۴۴۴۴۲۷۰_۷۸۰۹۳۱۸۰۵۱۰۲۲۱۳۲۱۴۰_n

 

۱۳۴۰۶۷۷۶_۶۵۷۱۰۸۷۰۱۱۱۰۹۳۸_۵۰۶۲۲۸۰۷۸۲۵۴۹۶۱۶۷۵۳_n

۱۳۴۱۸۹۵۶_۶۵۷۱۰۸۷۳۴۴۴۴۲۶۸_۸۱۲۴۷۹۹۴۰۲۴۲۳۳۴۳۷۷۹_n

 

اسپویل دوم

 

فیلمبرداری در الکساندریا از سر گرفته شده است. گزارش رویت ریک،پدر گابریل و آرون به همراه ون مورد استفاده در فصل پیش دریافت شده است.

 

اسپویل سوم

 

دیروز در الکساندریا این افراد رویت شدند:

 

کارل،ریک،دریل،پدر گابریل،آرون،انید،یوجین،اولیویا،نگان و دوییت.

 

ریک در حال حمل لوسیل رویت شده است. اگر خواننده کمیک باشید می دانید که نگان برای اولین جمع آوری اش به الکساندریا می آید و ریک را مجبور به حمل لوسیل می کند،فقط برای اینکه دمار از روزگارش در آورد و اور با بیشتر خورد کند. بیچاره ریک.

 

۱۳۴۴۵۴۴۸_۶۵۸۷۹۸۱۰۰۹۴۱۹۹۸_۱۵۱۰۱۹۶۸۰۳۱۶۳۷۹۲۸۳۳_n