این اطلاعات توسط اسپولینگ دد فنز منتشر شده است.

 

فیلمبرداری دیروز در مکان های مختلف از جمله گودیون نیونان،سنویا جاده ی کروک و الکساندریا صورت گرفت. گزارش رویت افراد زیر دریافت شد: ریک،کارل،پدر گابریل و اولیویا. شنیده ایم امروز هم فیلمبرداری باید در الکساندریا باشد. هنوز در مورد اینکه چه کسی فیلمبرداری دارد نمی دانیم.

 

۱۳۳۹۳۹۱۰_۶۵۹۳۳۰۸۲۴۲۲۲۰۵۹_۳۸۸۲۳۴۹۱۰۵۳۲۷۶۲۲۳۸_n ۱۳۴۳۲۳۲۷_۶۵۹۳۳۰۸۱۰۸۸۸۷۲۷_۵۴۶۱۹۰۱۵۲۳۵۵۹۷۷۸۲۷۰_n

۱۳۴۳۵۵۹۳_۶۵۹۳۳۰۸۵۰۸۸۸۷۲۳_۵۷۶۰۱۱۸۶۷۲۷۱۲۳۹۵۴۰۹_n

 

اسپویل دوم

 

به نظر می رسد ۵ شنبه آنها در استدیو و احتمالا جاده ی کروک فیلمبرداری داشته اند. دیروز فعالیت زیادی در املاک جین(الکساندریا) رخ داد اما چیز زیادی نصیب اسپویلرها نشد. تعدادی عکس از دوشنبه ۱۳ june  به دستمان رسیده است. آنها در یکی از خانه های الکساندریا فیلمبرداری داشته اند. صحنه ی فیلمبرداری خارج شدن شخصیت ها از خانه است و ریک به وضوح ناراحت به نظر می رسد. براساس گزارش ها، این صحنه بخشی از وقتی است که نگان و گروهش به الکساندریا آمده و نصف اموال آنجا را می گیرند. ریک در حال حمل لوسیل دیده می شود که احتمالا باید همان صحنه ی مشترک با کمیک باشد که نگان او را وادار به این کار می کند.

 

 

۱۳۳۱۰۴۶۰_۶۶۰۷۷۱۶۹۰۷۴۴۶۳۹_۲۸۷۷۰۷۹۰۵۰۲۶۱۰۳۴۹۶۳_n ۱۳۴۱۸۹۹۴_۶۶۰۷۷۱۶۵۴۰۷۷۹۷۶_۹۱۵۱۲۰۹۰۳۹۸۰۹۳۴۹۶۲۵_n ۱۳۴۴۵۶۲۰_۶۶۰۷۷۱۶۶۴۰۷۷۹۷۵_۱۳۴۲۹۶۳۶۶۲۵۹۲۴۸۸۸۵_n

۱۳۴۶۶۴۶۳_۶۶۴۸۶۲۳۰۷۰۰۲۲۴۴_۱۰۶۰۹۳۹۹۷۸۷۶۳۵۲۵۴۳۳_n

توجه:

کسانی که از اینجا و یا هر جای دیگر اسپویل ها را می خوانند نباید آنها را در گروه سایت یا پست های نارمربوط به اسپویل ها بازگو کنند، هر کس علاقه مند به خواندن اسپویل باشد به پست های مربوط به آن مراجعه می کند و نیازی به اطلاع رسانی بقیه نیست! به همین خاطر تمام کامنت های حاوی اسپویل در پست های نامربوط بدون تایید حذف خواهند شد.