هشدار! این پست به طور کلی پر از اسپویل از قسمت سوم سریال واکینگ دد می باشد.

ابتدا اسپویل هایی که از اسپویلینگ دد فنز دریافت شده را مطرح می کنیم. این اسپویل ها در واقع پاسخ به سوالات مخاطبان از طرف اسپویلینگ دد است.

“کسی از گرگ ها در این اپیزود دیده می شه؟اگه بله، هیچ از اعضای گروه باهاش درگیر میشه؟

مطمئن نیستیم که اونها گرگ هستند یا نه اما ریک با تعدادی از افراد درگیر می شود. چون خیلی سریع اتفاق افتاده مطمئن نیستیم که گرگ ها باشند.”

Snapshot - 1

“دریل از ساشا و آبراهام جدا میشه؟او اسیر میشه؟

بله اما اسیر نمیشه. میره که به الکساندریا کمک کنه اما موفق نمیشه.”

Snapshot - 5

“چه کسی می میره و چطوری؟

چند نفر الکساندریایی با حمله ی زامبی

نیکلاس و گلن با خودکشی و حمله زامبی.”

اطلاعات تکمیلی در مورد اسپویل مربوط به گلن

بعد از افتادن نیکلاس و گلن از روی سطل زباله که در اسپویل قبلی توضیح داده شد:” بدن نیکلاس زیر توده ای از زامبی قرار می گیره و بدن گلن هم در زیر توده ی دیگری. گلن کاملا احاطه شده. هیچ کسی در اطراف نمی بینه و نمی شنوه که گلن مرده!”

در واقع این جلمه یعنی که مطمئن نیستند که سر گلن چه بلایی می آید فقط می دانند که از روی سطل آشغال پایین می افتد اما اینکه بعد از آن چه اتفاقی می افتد هیچ اطمینانی وجود ندارد! از طرف دیگر اینطور که از اخبار مربوط به واکینگ دد مشخص است استیون یون هنوز سر فیلمبرداری حضور داد پس چطور می تواند در این قسمت کشته شود؟ پس باید تصور کرد صحنه ی مربوط به نیکلاس و گلن یک رویا است؟ اما چرا باید یک چنین صحنه ای را فقط بخاطر ایجاد شوک نشان دهند؟ نمی توانیم از هیچ چیز مطمئن باشیم. شاید عوامل تولید با دادن چنین اسپویلی به چند منبع خواسته اند مخاطبان سریال را به باور این صحنه برسانند!

Snapshot - 6

به نظر می رسد میشون هیث و دیگران شاهد مرگ یکی از افراد

و شاید همان دختر شبه مگی در تریلر باشند!

به طور کلی اتفاقات دیگری که در قسمت سوم رخ می دهد به این شکل باید باشد. هیچ کس موفق به بازگشت به الکساندریا نمی شود. در آخر اپیزود ما میشون،هیث و تعدادی از مردم الکساندریا را می بینیم که بر می گردند، اما تعدادی هنوز بیرون هستند.

ریک بخاطر حمله ی واکرها از بقیه جدا می افتد. و دریل در طول هرج و مرج گم می شود. خیلی ساشا و آبراهام را نمی بینیم.

 

Snapshot - 3