این پست حاوی اسپویل در مورد قسمت سوم فصل ۶ مردگان متحرک یعنی “متشکرم” می باشد.

طرفداران واکینگ دد می دانند که در هر قسمت کریس هاردیک را در برنامه تاکینگ دد که بعد از سریال پخش می شود مشاهده می کنیم. بعضی زمان ها،مثل یک شنبه ی این هفته او به مانند یک درمانگر برای ما طرفداران عمل کرده و باعث می شود ضربه ی سختی که بخاطر از دست دادن کاراکتر های محبوب به ما می رسد کمی آسان تر شود.

با هر قسمت سریال بخشی با نام “یابود” می آید، که در آن به کسی که در اپیزود کشته شده پرداخته می شود. با مرگ جنجالی گلن،خیلی از بینندگان با نگرانی و شگفتی برنامه را نگاه می کردند تا ببینند تولیدکنندگان و نویسندگان گلن را هم در این بخش قرار می دهند یا نه، تا به ظاهر تایید مرگ او باشد.

http://media.comicbook.com/2015/10/memoriam-156856.jpg

این کار را کردند؟ خیر

گلن قسمتی از بخش “یادبود” نبود.در عوض نیکلاس که به ضرب گلوله خود را کشت نشان داده شد، و وقتی که ما انتظار داشتیم گلن را ببینیم،این را دیدیم: “لطفا نگذارید که این درست باشد” این جمله سه بار در مانیتور تکرار شد.

http://media.comicbook.com/2015/10/true-156853.jpg

اسکات گیمل بیانیه و یا توضیحی به تاکینک دد فرستاد، که در آن گفت ما “نوع یا شکل دیگری” از گلن را در آینده می بینیم.

متن کامل بیانیه ی اسکات گیمل:

“طرفداران عزیز واکینگ دد،گفتن این موضوع سخت است، و وقتی که ما برای گفتنش برنامه ریزی می کردیم، می دانستیم دوستان ما در تاکینگ دد باید در موردش با شما صحبت کنند. و می دانیم که شما صحبت می کنید، احساس می کنید و تاسف می خورید و دلسوزی می کنید. می دانستم که باید چیزی در این مورد بگوییم. تا مبادا سکوت ما چیزی را بگوید که ما می خواستیم یا نمی خواستیم بگوییم.بنابراین این را می گویم. از برخی راه ها ما گلن را می بینیم. وژن دیگری از گلن یا دوباره بخش هایی از گلن،چه در فلش بک،یا داستان فعلی، برای کمک به تکمیل داستان.”

در این مطلب چند چیز مشخص است یک اینکه خود سازندگان می خواهند مرگ گلن ابهام آمیز باقی بماند و در این مساله تعمدی دارند. اگر گلن مرده باشد هم آنها باز می خواهند یک معما باقی بماند.

نکته ی دیگری که این بخش از تاکینگ دد در بردارد این است که منظور از نوع دیگر گلن چه می تواند باشد. عده ای بر این باورند این یعنی ما گلن را یک زامبی خواهیم دید اما ارائه دهندگان این دیدگاه باید توجه کنند که اگر صحنه ی نمایش داده شده مرگ واقعی گلن باشد، چیزی از گلن باقی نمی ماند که بخواهد تبدیل به زامبی شود. برای بهتر متوجه شدن این موضوع مرگ لوری را به یاد بیاورید، وقتی ریک برای دیدن جسد او به جایی که کشته شده بود رفت زامبی ای که لوری را خورده بود چیزی جز خون از او باقی نگذاشته بود چه برسد به یک لشر زامبی مگر اینکه گلن زخمی فرار کند و بعدا تبدیل به زامبی شود! فرار کردن از انبوه زامبی ها را پیش از این هم در سریال داشته ایم، آن هم زمانی بود که چند تن از شخصیت ها از جمله دریل و تایریس برای یافتن دارو از زندان خارج شده و در راه با لشکری از زامبی ها رو به رو شدند، در آن صحنه تایریس بین زامبی ها گیر افتاده و بقیه به خیال مرگ او فرار کردند اما تایریس زنده مانده و به نزد آنها بازگشت.

دیدگاه دیگری که با توجه به واقعی بودن مرگ گلن می توان بیان کرد این است که او را در فلش بک های سریال ببینیم و منظور از نوع دیگر همین باشد.

اما اگر صحنه ی مرگ گلن جعلی باشد و یا او به نحوی نجات یابد چند نظریه را می توان با توجه به سخن اسکات گیمل مطرح کرد. یک اینکه گلن عقلش را از دست بدهد که این می تواند با به دست عده ای دیوانه افتادن حاصل شود و یا به این امر تظاهر کند.

دو گلن در راستای حادثه ای که رخ داد حافظه اش را از دست بدهد و با گروه دیوانه ای در سریال همراه شود.

سه گلن دیگر مثل گذشته دیگران را به راحتی نبخشد و مانند ریک و حتی شدیدتر از او رفتار کند.

چهار گلن تحولاتی مانند تحولات مورگان را از سر بگذراند. که این می تواند از لحاظ روحی یا جسمی و یا هر دو باشد.

پنج گلن توسط گروهی شست و شوی مغزی داده شود و بر علیه گروه ریک در بیاید.

و موارد دیگر که می توان در این ارتباط آنها را مطرح کرد.

اما یک موضوع دیگر این است که با توجه آنچه در مورد تعمد سازندگان برای در ابهام گذاشتن مرگ گلن گفتیم، ممکن است جمله ی گیمل هم مثل نشان ندادن گلن در بخش “یادبود” یک فریب دیگر باشد و معانی را که به ذهن ما می رسد در برنداشته باشد.

شما هم می توانید نظرات خود را در این ارتباط بیان کنید.