اگر علاقه ای به دانستن اسپویل ها ندارید خواندن را متوقف کنید.

 

قسمت هشتم سریال واکینگ دد قسمتی پر ابهام و تعلیق است.  اما قسمت نهم یعنی اولین قسمت نیمه ی دوم فصل ۶، فقط شامل مرگ برای چند نفر نیست که در این قسمت وجود خواهد داشت بلکه کارل چشم خود را از دست می دهد! در ادامه جزئیات چگونگی وقوع این امر را خواهید خواند.

 

گله ی واکرها دیوارهای الکساندریا را می شکنند. تهدید واکرها ظاهر شده و جسی به همراه سان و ران برای فرار تلاش می کنند. سم گاز گرفته شده و برای نجاتش دیر می شود، اما جسی نمی پذیرد که او را رها کرده و دست کارل را چنگ می زند یعنی نمی گذارد کارل برود. او دست جسی را جدا کرده و جسی در بین گله ی واکرها می افتد.  متاسفیم جسی، کارل فرد شماره ی یک ریک است.

ران تفنگ او را قاپیده و تلاش می کند که به ریک شلیک کند، اما کارل جلوی پدرش پریده و چشمش تیر می خورد! سپس میشون ران را می کشد و ریک با دیدن تصویر جلوی رویش دیوانه می شود.

 

عکس های اسپولینگ دد از چشم بسته ی کارل

 

 

http://images-cdn.moviepilot.com/images/c_fill,h_667,w_960/t_mp_quality/vd526cqnp6rwhxuuvnkj/has-an-on-set-photo-confirmed-that-one-of-the-biggest-storylines-in-the-walking-dead-com-609541.jpg

 

http://images-cdn.moviepilot.com/images/c_fill,h_686,w_461/t_mp_quality/cjiyq4zk73lu5jgif2jn/has-an-on-set-photo-confirmed-that-one-of-the-biggest-storylines-in-the-walking-dead-com-610550.jpg

 

 

اسپویل های کامل این قسمت هنوز بیرون نیامده است.

 

 

اسپویل از کمیک ممنوع!