هیچ مرگ مهمی در کار نیست اما زندگی یک نفر در یک شنبه ی این هفته ی واکینگ دد تغییر می کند. اگر علاقه ای به دانستن اسپویل ها ندارید، خواندن را متوقف کرده و این ارسال را ترک کنید.

گروه نجات یافتگان محبوب ما و مردم الکساندریا مسائل زیادی دارند، اما چیزی وجود دارد که کسی زیاد به آن فکر نمی کند-جودث کوچولو هیچ همبازی ای ندارد!-خوب… یک بچه در راه است.

Snapshot - 7

حدس می زنید آن بچه ی چه کسی است؟ خیلی از طرفدران پیش بینی می کردند که مگی باردار است و قبلا هم به این احتمال اشاره شده بود و باید گفت که به نظر می رسد کاملا این حدس درست بوده است و قسمتی از وجود گلن درون مگی رشد می کند. در قسمت پنجم “در حال حاضر”، ما می فهمیم که مگی در حقیقت بچه ی گلن را باردار است. عشق او به گلن قوی است بنابراین این موضوع نمی تواند او را از همراه شدن با آرون و دنبال گلن گشتن منصرف کند.

متاسفانه آنها موفق به یافتن گلن نمی شوند. با اینحال، ما کاملا باور داریم که گلن زنده است. لحظات دیدنی ای بین گلن و مگی در این ارتباط قابل شکل گیری است که فقط در صورت زنده بودن گلن می توان از آن بهره برد. اگر چه حقیقت را در این قسمت نخواهیم فهمید. واکینگ دد منتظر گذاشتن ما را دوست دارد. “در حا حاضر” نشان نخواهد داد که چه اتفاقی برای ساشا،آبراهام و دریل می افتد. این قسمت فقط روی مردم السکاندریا و تعدادی از افراد گروه ریک تمرکز می کند. لحظه ای بین ریک و جسی انتظار می رود. کارل و ران بر سر جستجوی انید مبارزه می کنند اما صدمات بزرگی به وجود نمی آید.

نکات دیگر

هیچ کس دیگری با گرگ ها برخورد نمی کند.

میشون در مورد مرگ دیوید با بتسی حرف نمی زند.

ما نمی فهمیم ریک چگونه از دست واکرها فرار کرده است.

هیچ انسانی نمی میرد.

در نهایت، تنها مرگ های این قسمت دو الکساندریایی تبدیل شده به واکر است که توسط جسی و دیانا از بین می روند.