ظاهرا قسمت هشتم فصل هشتم جوری شوک آور است که حتی سایت هایی مثل اسپویلینگ دد فنز که اسپویل ها را منتشر می کنند تصمیم دارند اسپویل های این قسمت را منتشر نکنند.

 

متن پیام اسپویلینگ دد فنز در این رابطه :

 

“پس از بررسی های دقیق تصمیم گرفتیم برای قسمت این هفته هیچ اسپویلی منتشر نکنیم. یک لحظه ی تکان دهنده تو این قسمت اتفاق میفته. فکر کنم اکثرمون بدونیم که این لحظه ی تکان دهنده و شوک آور یعنی مرگ یکی از شخصیت ها. ما دلایل خودمون رو داریم که چرا نمیخوایم اسپویل ها رو منتشر کنیم و بعد از قسمت اون دلایل رو بهتون میگیم.”

 

مطمئنا قسمت فوق العاده حساسی پیش روی ما هست که حتی اسپویلینگ دد فنز تصمیم دارد آن را اسپویل نکند.