اسپویلینگ دد فنز اسپویل های قسمت پانزدهم و شانزدهم فصل هشتم را منتشر نمی کند.

 

آن ها در صفحه فیس بوک خود به هواداران اطلاع دادند که هیچگونه اسپویلی از دو قسمت پایانی فصل هشتم منتشر نخواهند کرد.

 

این گروه همیشه ادعا داشته است که اسپویل هایی که منتشر می کنند را نمی توانند کاملا تایید کنند. اما برخلاف این گفته ، این صفحه تا به حال چیزی منتشر نکرده است که اشتباه باشد و در سریال رخ نداده باشد.

 

آخرین باری که اسپویلینگ دد فنز تصمیم گرفت قسمتی از سریال را اسپویل نکند قسمت هشتم فصل هشتم بود که در آن اتفاق مهمی رخ داد و سریال کارل را از دست داد.

 

آیا قرار است اتفاقات مهمی در این دو قسمت رخ دهد که اسپویلینگ دد فنز این تصمیم را گرفته است؟