استیون یئون در مصاحبه ی تازه ی خودش با GQ که بعد از حضور در برنامه ی Talking Dead انجام شد ، صحبت هایی از گلن و فصل هفتم و…داشته :

 

“اگه بخوام صادقانه صحبت کنم ، میگم که بعد از مدت ها دارم احساس آرامش میکنم.این اواخر همه میپرسیدن که یکشنبه قراره کی بمیره؟ امیدواریم که گلن نمیره و از این دست صحبت ها…من از آغاز فصل ششم میدونستم که قراره در نهایت این اتفاق برای گلن بیفته.من دلم نمیخواست سریال رو ترک کنم…دلم نمیخواست این مردم رو ترک کنم…اما اون لحظه ای نمادین بود و من نمیخواستم اجازه بدم که سرنوشت گلن رو کسی دیگه ای تجربه کنه.اگه اون چیزی بود که برای گلن تعیین شده بود ، من میخواستم اون رو تجربه کنم.”