افتضاح ترین مرگ های سریال بدون شک گلن و آبراهام بودند که آخرین جمله های هر دو نیز تاریخ ساز شد.

 

استیون یئون از آخرین کلمات گلن میگوید :

 

“من فکر میکنم که گلن در حال مبارزه برای پیدا کرد کلمات بود و جمله ی “مگی پیدات میکنم” در واقع یه یاد آوری بود برای فصل چهارم که گلن واقعا دنبال مگی میگشت.شاید اون یه جمله ی ناخودآگاه بود که وقتی سرش ضربه خورد به زبان آورد.میشه هر طور بخوای به این جمله نگاه کنی و ازش برداشت های متفاوتی داشته باشی.”