استیون اوگ بازیگر نقش سایمون در سریال ، وعده ی یک فصل هیجان انگیز و یک جنگ تمام عیار رو به هواداران داد.

 

او در این مورد گفت :

 

“آره ، اون بزرگه. یه نمایش بزرگ. من واقعا کاری به قسمت صدم ندارم و در موردش فکر نمیکنم. ولی این فصل یه جنگ تمام عیاره و شما قطعا باهاش رو به رو میشید.”

 

استیون اوگ چیز بیشتری در این مورد نگفت.