استوری برد به معنای فیلمنامه ی مصور است که برای ایجاد بهترین میزانسن به فیلمسازان کمک بسیاری می کند. در ادامه استوری برد قسمت نهم فصل هفتم را می توانید مشاهده نمایید.

twd s5 232430 twd sb1 232434 twd sb2 232433 twd sb3 232432 twd sb4 232431 twd sb6 232429 twd sb7 232428 twd sb8 232427 twd sb9 232426