عروسک های جدیدی از ریک گرایمز کمیک برای فروش قرار گرفت.

 

دو نوع عروسک جدید از ریک گرایمز کمیک ساخته شده که اولی رنگی ، دارای موهای کوتاه ، ریش بلندتر و دست مصنوعی است.عروسک دوم سیاه و سفید کامل است ، همراه با بخش های خون بر روی لباس و سر و صورت ریک.

 

عکس های این عروسک ها :