تصاویر نشان میدهند در قسمت بعد…

اتش سوزی خواهیم داشت…

بازیگر جدید خواهیم داشت…

یک  بدن مرده خواهیم داشت..

 

 

season-5-fطظزطظزinale-shoot-negan-jpg

season-5-finیشسیشale-shoot-jesus-jpg

 

season-5-finaleصثصضثض-shoot-fire-jpg

 

 

نکته ها:

ما در تریلر قسمت 9 اتش سوزی ندیدم…اما ممکن این اتفاق در قسمت های بعدی بیاید..

اما سوال مهم اینه چه کسی مسئول اتش سوزی است؟

اما ممکن است نگان این کار را کرده باشد؟

بدن مرده مربوط به کیست؟

نظرات خود را درباره ی ادامه ی فصل 5 در این پست بیان کنید…