دانای گوریرا یکی از بازیگران قدیمی سریال مردگان متحرک است که از فصل سوم نقش میشون را بازی می کند.

 

او درباره ی نقش خود در این سریال گفت :

 

“وقتی این اتفاق افتاد که من واقعا نیاز داشتم این نقش رو داشته باشم. من هیچوقت کسی مثل میشون ندیدم. سال قبل از بازی در نقش میشون، بهم بازی تو یه سریال تلویزیونی پیشنهاد شد ولی من قلبا بهش علاقه ای نداشتم. اگه اون پیشنهاد رو قبول میکردم نمی تونستم برای نقش میشون تست بدم. چیزی که من درباره ی مردگان متحرک دوست داشتم این بود که احساس میکردم مثل یه منطقه ی جنگ زده ست.”