بعد از اینکه در کمیک کان نیویورک اعلام شد که بین دو سریال مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک کراس اور رخ خواهد داد خیلی از هواداران منتظر بودند که با توجه به پیشینه ی شخصیت های ترس از مردگان متحرک آنها در فصل نهم مردگان متحرک به عنوان نجوا کننده ها حضور پیدا کنند.

 

اما چند روز قبل با انتخاب مورگان به عنوان شخصیت کراس اور ، امید این هواداران تبدیل به نا امیدی شد.

 

اما آیا واقعا تبدیل گروه ترس از مردگان متحرک به نجوا کننده ها غیر ممکن شده است؟

 

در جواب این سوال باید گفت “نه”. هنوز غیر ممکن نشده است و با ورود مورگان حتی این احتمال بیشتر شده است.

 

اگر یادتان باشد در قسمت دوازدهم فصل سوم وقتی ریک و مورگان دوباره همدیگر را ملاقات کردند ، مورگان به ریک گفت : “من نمیتونم بهت اعتماد کنم چون مردم حالا قیافه ی آدم مرده ها را به صورتشون میزنن.”

 

حتما میدانید که گروه نجوا کننده ها در کمیک مردگان متحرک ، انسان هایی هستند که پوست و گوشت واکرها را به خود میمالند و بین آن ها حرکت می کنند. دقیقا همین کار بارها و بارها توسط شخصیت های ترس از مردگان متحرک انجام شده است و همین امر گمانه زنی ها را درباره ی تبدیل گروه ترس از مردگان متحرک به نجوا کننده ها بیشتر کرده است.

 

حالا به این تصویر و بازه ی زمانی نگاه کنید :

 

photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۲۹ ۲۰ ۵۰ ۵۹ e1512124148453

 

باید گفت که در فصل چهارم ترس از مردگان متحرک ، مورگان زمانی با شخصیت های این سریال رو به رو می شود که از ریک جدا شده است اما هنوز دوباره ریک را در فصل سوم مردگان متحرک ملاقات نکرده است. یعنی در بازه ی زمانی بین اولین و دومین ملاقات ریک و مورگان این اتفاق می افتد.

 

همانطور که بالا گفتیم مورگان بعد از ملاقات دوم با ریک در فصل سوم گفت : “مردم حالا قیافه ی آدم مرده ها را به صورتشون میزنن.” آیا ممکن است منظور مورگان شخصیت های ترس از مردگان متحرک باشد؟ آیا ممکن است آن ها به نجوا کننده ها تبدیل شده باشند؟

 

اگر این اتفاق بیفتد ، باید گفت که کراس اور دو پهلو خواهد بود. یعنی مورگان در فصل چهارم وارد سریال ترس از مردگان متحرک خواهد شد و شخصیت های ترس از مردگان متحرک در فصل نهم مردگان متحرک به عنوان نجوا کننده ها وارد سریال می شوند و دوباره با مورگان ملاقات خواهند کرد و دشمن ریک خواهند شد.