بعد از گاز گرفته شدن کارل خیلی از هواداران سریال به این فکر می کنند که صحنه هایی که در قسمت اول از ریک مسن دیدند دقیقا چه ارتباطی با داستان سریال دارد؟

 

چون ما در آن قسمت کارل را هم دیدیم و نمی توان گفت که آن صحنه قطعا آینده ی سریال یا به نوعی فلش فروارد بوده است.

 

اسکات گیمپل در مورد قسمت نهم گفت :

 

“بین قسمت نهم و قسمت اول این فصل ارتباط عمیقی وجود داره. قسمت نهم تو خیلی از چیزها با قسمت اول ارتباط داره و این ارتباط از نظر چگونگی پایان دادن به مواردی خاص و نشون دادن اتفاقات خاص دیگه خیلی مهمه. نمیتونم بگم که دقیقا چه اتفاقی میفته ولی این قسمت روی اتفاقات ادامه ی فصل تاثیر زیادی داره.”

 

با این صحبت ها انتظار میرود که ما ریک مسن را دوباره در قسمت نهم ملاقات کنیم. اما شاید با داستانی متفاوت تر از قسمت اول.