در حالی که بین افراد الکساندریا از هم گسیختگی وجود دارد و ناجی ها نیز از مهلکه ای که در آن گرفتار شده بودند نجات یافتند ، کتلین نیکون بازیگر نقش ایند وعده ی اتفاقات وحشتناک را در ادامه ی فصل هشتم داد.

 

او در این مورد گفت :

 

“اتفاقات وحشتناکی در ادامه وجود داره اما تنها این نیست و به همراه اون ، اتفاقات زیبایی هم در راهه. در واقع این زیبایی ها از دل اون اتفاقات وحشتناک بیرون میان و باید منتظر بمونیم و ببینیم چه اتفاقی میفته و روی سریال چه تاثیری میزاره.”