رابرت کرکمن خالق سریال و کمیک اعلام کرد از بابت اینکه توانسته هویت قربانی رو مخفی نگه داره بسیار خوشحاله :

 

“برای حفظ امنیت داستان این فصل حدودا دو برابر سال های گذشته نیرو به کار گرفتیم.ما بسیاری از تاکتیک ها در فیلمبرداری رو به کار گرفتیم.خیلی روی بازیگرهای سریال نظارت کردیم و تلاش کردیم از دید اسپویلرها مخفی بمونن.این فصل بسیار بزرگیه.بنابراین ما نه تنها ما تلاش کردیم که از اتفاقات قسمت اول محافظت کنیم ، بلکه از اتفاقات قسمت دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم و بعد از اون هم محافظت کردیم.ما میخوایم کاری کنیم که مردم وقتی سریال رو ببینن دقیقا مثل کمیک ندونن قراره چه اتفاقاتی بیفته.خیلی پنهان کاری توی این فصل وجود داره و وقتی مردم قسمت های فصل هفتم رو نگاه کنن میدونن که چرا این همه برای فصل هفتم پنهان کاری کردیم.”