[aparat id=”nlcDJ”]

دانلود

 

پیش از این و بارها در مورد تکنیک های داستان پردازی واکینگ دد صحبت کرده ایم. در این مطلب یکی دیگر از این ها تکنیک ها روشن خواهد شد.

 

در مورد تصویر زیر چه تصوری می کنید؟ در همه ی این تصاویر گلن در حال تماشا است. این شباهت بین عکس بچه ها،قربانیان نگان و عکس مگی برای چیست؟ طبق سایقه ی همیشگی واکینگ دد این علائم نمی تواند بی معنی باشد. آیا این یعنی مگی و فرزندش قربانی اند و گلن شاهد این موضوع؟

 

 

۱۲۵۷

 

تاریخ  روی تصویر چه معنایی دارد؟ عدد ۸ که چند بار تکرار شده چطور؟شاید منظور زمان تولد فرزند مگی است، یعنی اینکه مگی زنده می ماند و فرزندش در فصل هشتم به دنیا می آید.

Your sons name چطور؟ این عبارت  می تواند به جنسیت فرزند مگی اشاره داشته باشد. یعنی او طبق این تصویر پسر خواهد بود. در این صورت شباهت عکس ها و تماشای آنها توسط گلن به چه معناست؟ این یعنی گلن کشته خواهد شد و قربانی نگان اوست؟

 

Alicia Witt as Paula, Lauren Cohan as Maggie Greene, and Melissa McBride as Carol Peletier - The Walking Dead _ Season 6, Episode 13 - Photo Credit: Gene Page/AMC

 

بیایید نگاهی به قسمت سیزدهم فصل ۶ بیاندازیم، قسمتی که با محوریت زن های سریال به نمایش در آمد و آنها با کسانی شبیه به خود رو به رو شدند. بهترین عنوانی که به این ماجرا می توان داد، آینه است. در واقع زنان گروه ما با آینه های خود رو به رو شدند، با کسانی که شاید گذشته و حال و آینده شان را نشان می دادند. زنی که از مگی بازجویی می کرد بخاطر دارید؟ روی دست او خالکوبی اسم فرانک قرار داشت. شلی عنوان می کند که این نام پدرش بوده و بعد آن را برای فرزندش انتخاب کرده اما در حال حاضر هر دوی آنها را از دست داده است.  حتی اگر به ظاهر شلی نگاه کنید مدل موها،چهره و سن و سالش را شبیه به مگی می بینید. همانطور که موهای مگی با فرق کج ، باز است و  روی شانه هایش قرار گرفته، موهای آن زن هم چنین حالتی دارد. او زنی است که مردش را  که البته فرد نه چندان خوبی بوده هم از دست داده است. حال اگر به شلی به عنوان آینه ای برای آینده ی مگی نگاه کنیم، پس ممکن است این سرنوشت مگی باشد؟ از دست دادن فرزندش؟

 

۲۰۱۶-۰۷-۱۷ ۰۳_۳۳_۴۲-TWD.S06E13.480p.TWDFANSIR.COM

 

من کمیک را نمی خوانم اما طبق شنیده هایم  فرزند مگی پسر و نام او هرشل است. یعنی در کمیک مگی هم مانند شلی نام پدرش را روی فرزندش می گذارد اما این شباهت اگر عینا مثل سرنوشت شلی باشد مگی هرشلش را از دست می دهد حتی قبل از اینکه او به دنیا بیاید؟

 

۲۰۱۶-۰۷-۱۷ ۰۳_۳۳_۱۵-TWD.S06E13.480p.TWDFANSIR.COM

 

اما این تمام حرف های شلی نیست. او مردش را هم از دست داده است، پس یعنی مگی مرد و فرزندش را با هم از دست می دهد؟  یک نکته وجود دارد مرد شلی طبق گفته ی او فرد خوبی نبوده است ولی گلن هست. پس شاید این آینه فقط به ما در مورد فرزند مگی هشدار می دهد. یعنی گلن و مگی سالم مانده ولی فرزندشان را از دست می دهند، اما نمی توانیم با اطمینان بگوییم،شاید برعکس شود و مگی مردش را از دست داده و فرزندش زنده بماند.

در این میان دیالوگ خود مگی که می گوید “نمی خوام امروز بمیرم” هم خودش می تواند این نکته را به ذهن متبادر کند که مگی کسی نیست که به دست نگان می میرد.

 

۲۰۱۶-۰۷-۱۷ ۰۳_۳۴_۲۰-TWD.S06E13.480p.TWDFANSIR.COM

 

تکنیک آینه در بسیاری از بخش های داستان پردازی واکینگ دد وجود دارد و بعدها بیشتر در مورد موارد متعدد آن صحبت می کنیم. این تکنیک در واقع به این معنا است که بخشی از داستان را با نشان دادن پیش زمینه ای از آن بازگو کنیم.

 

طبق تصویری که نشان دادیم و آنچه قسمت سیزده به ما می گوید، هر دوی این احتمال را می شود در نظر گرفت اما یک نظریه ی دیگر در مورد گلن وجود دارد که البته نه تنها بی خطر نیست بلکه ناخوشایند است.

هیچ تصور کرده اید اگر وقتی فصل هفت باز می گردد، ما دو قربانی داشته باشیم چه خواهد شد؟ به تصویر زیر نگاه کنید.

 

۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۱_۴۰_۰۲-TWD.S06E15.480p.TWDFANSIR.COM-1

 

اسلحه ای که کارل در قسمت ۱۵ فصل ۶ با نشان لوسیل به دست گرفت، به یاد دارید؟ ما می دانیم که در فصل های گذشته گلن از یک چوب بیسبال برای مبارزه با زامبی ها استفاده می کرد و همه این موضوع را به نگان ربط می دادند اما ممکن است گلن کسی نباشد که ضربه ی لوسیل را می خورد، بلکه کسی باشد که با آن اسلحه ی لوسیل نشان کشته خواهد شد آن هم در همان ابتدای فصل و بعد از قربانی نگان که ممکن است آبراهام یا هر کس دیگری باشد. شاید هم مگی قرار است با اسلحه کشته شود!

 

چنین ضربه ای برای طرفداران خیلی سنگین خواهد بود و تنفرشان از نگان را بی نهایت کامل خواهد کرد اما احتمالی است که می توان آن را در نظر گرفت.