اسپویلینگ دد فنز اطلاعاتی را در مورد قسمت سوم فصل ۶ در اختیار مخاطبان قرار داده است که مطلب نگران کننده ای را شامل می شود و خیلی از طرفداران از آن وحشت دارند. مطلب منتشر شده را در ادامه می خوانید:

“گلن و نیکلاس بر روی یک سطل زباله که توسط واکرها احاطه شده گیر کرده اند. نیکلاس به شدت وحشت زده شده یا همچین چیزی. حرکت آهسته ی با طنین صداها از بالا. او اسلحه اش را بیرون کشیده و به گلن می گوید “متشکرم” و بوم!

صورت گلن پر از خون می شود. همانطور که نیکلاس می افتد در انتها گلن را هل می دهد. نه عمدا یا چنین چیزی. گلن سعی می کند او را بگیرد و هر دو ناگهان می افتند. سپس واکرها قفسه ی سینه ی گلن را پاره می کنند!”

اسپویلینگ دد فنز در حقیقت می خواهد بگوید که قسمت آخر در مورد سینه ی گلن ممکن است یک توهم یا راهنمایی غلط و گمراهی باشد. کاملا باید توجه کرد که چنین مرگی برای گلن مرگی بیهوده است اما ما هرگز نمی دانیم که در سریال واکینگ دد چه اتفاقی می افتد!

بهترین نظریه ای که به ذهن می رسد این است که بعد از افتادن نیکلاس گلن از بدن او استفاده کرده، آن را سپر خود قرار داده و فرار می کند.

همانطور که در مطلب هم اشاره شده مرگ گلن به این ترتیب بیهوده به نظر می رسد و کشته شدن به دست واکرها برای شخصیت های محبوب و اصلی یک اتفاق سطح پایین محسوب می شود. علاوه بر این اگر به تریلر کمیک کن و عکس های فصل ۶ دقت کرده باشید در صحنه ای دوپا را روی چیزی مثل سطل زباله نشان می دهد.

http://www.thefuss.co.uk/wp-content/uploads/2015/08/The-Walking-Dead-S6-860x450.png

اما در صحنه دیگری انگار واکرها به سطل زباله چنگ می زنند و به نظر می رسد کسی داخل آن است. بنابراین اینطور می شود فرض کرد که بعد از اتفاقی که برای نیکلاس می افتد توجه واکرها به او جلب شده و گلن فرصتی را برای رفتن به داخل سطل زباله پیدا می کند. شاید هم واکرها در حال تقلا برای رسیدن به جسد نیکلاس هستند، نه چنگ زدن به سطل زباله و گلن همانطور که گفته شد فرار کرده است!

http://www.pointofgeeks.com/wp-content/uploads/2015/07/the-walking-dead-zombie-horde-pointofgeeks.jpg

اسپویل کمیک

کسانی که کمیک را دنبال می کنند می دانند که مرگ گلن در کمیک به دست نگان اتفاق می افتد. با اینحال حتی اگر سازندگان بخواهند برای شخصیت گلن مرگی متفاوت از کمیک در نظر بگیرند باید چیزی فرای چنین صحنه ای باشد. هر چند که مخاطبان امیدوارند سازندگان سریال هیچ گاه تصمیم به کشتن گلن نگیرند.