خب قسمت بعدی باید قسمت قشنگی باشه مثل اینکه گروه ریک به بیمارستان حمله کنند

 

2014-11-17_153747

 

به نظر شما بیمارستانی ها به گروه ریک ملحق میشند یا علیه هم میشوند و بیمارستان از بین میرود؟